ทางนักวิชาการควรหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องร้านด […]