บรรยายถึงเกราะของเฮคเตอร์ที่ประดับประดาด้วยลวดลายของดอก […]