ดอกนนทรี

Posted on: สิงหาคม 8, 2015, by :

ดอกพะยอม

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกเหลืองจันทบูร

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
  2. จังหวัดชลบุรี : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  3. จังหวัดชัยนาท : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกชัยพฤกษ์