ร้านดอกไม้พิจิตร

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :

ทางนักวิชาการควรหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องร้านดอกไม้พิจิตรเมืองร้อนให้มากขึ้นไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้ประชาชนรัก และบริโภคไม้ดอกเมืองร้อนให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลให้ลดการนำเข้าร้านดอกไม้พิจิตรเมืองหนาว และสามารถส่งออกไม้ดอกเมืองร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วย

ไม้ดอก 50 ชนิด

1.ทิวลิป

ทิวลิป เป็นร้านดอกไม้พิจิตรเมืองหนาวที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป เป็นร้านดอกไม้พิจิตรสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ มีอยู่หลายสี ดอกทิวลิปจะปลูกได้ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม คือไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส แม้ว่าทิวลิปจะเป็นร้านดอกไม้พิจิตรที่ทำให้นึกถึงฮอลแลนด์ แต่ทั้งร้านดอกไม้พิจิตรและชื่อมีที่มาจากจักรวรรดิเปอร์เชีย ทิวลิปหรือ “lale” เช่นเดียวกับที่เรียกกันในตุรกี เป็นร้านดอกไม้พิจิตรท้องถิ่นของตุรกี, อิหร่าน, อัฟกานิสถาน และบางส่วนของเอเชียกลาง แม้ว่าจะไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้นำทิวลิปเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปแต่ที่สำคัญคือตุรกีเป็นผู้ทำให้ทิวลิปมีชื่อเสียงที่นั่น เรื่องที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือ Oghier Ghislain de