ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดพิจิตร (13)

พวงหรีดพิจิตร (12)

พวงหรีดพิจิตร (11)

พวงหรีดพิจิตร (10)

พวงหรีดพิจิตร (9)