ตลอด

Posted on: กันยายน 3, 2015, by :

ลักษณะทั่วไป

ปักษาสวรรค์เป็นพืชที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดอกของมันดูแล้วคล้ายกับนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าปักษาสวรรค์นี้เราจะปลูกไว้เพื่อชมดอกของมันโดยเฉพาะ ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะรูปใข่ แต่ตอนปลายใบจะเรียวแหลมคล้ายกับหอก ใบยาวประมาณ 12-16 นิ้ว ตั้งอยู่บนก้านใบที่แข็งแรงยาวประมาณ 17-18 นิ้ว ปักษาสวรรค์จะเริ่มให้ดอกเมื่ออายุประมาณ 6 ปี นิยมปลูกเป็นกลุ่มตามสนามเพื่อให้ออกดอก ก่อให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมากตลอดทั้งวัน

น้ำ                             ต้องการน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

การขยายพันธ์          โดยการแยกหน่อ เพาะเมล็ด