ร้านดอกไม้พิจิตร

Posted on: กันยายน 3, 2015, by :

-การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

-พีทูเนียจะออกดอกภายใน 38 วันนับจากวันเพาะเมล็ด

-ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุมาก

-พิทูเนียนั้น ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนแฉะหรือชื้นมากเกินไป

-พิทูเนียนั้นเป็นไม้ที่ต้องการแสงมาก ดังนั้นควรที่จะปลูกไว้ในที่โล่งแจ้ง

ดอกเยอบีร่า

ชื่อผลผลิต

เยอบีร่า | Gerbera

อยู่ในหมวด