พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 8, 2015, by :

ดอกพุทธรักษา

ดอกพวงแสด

ดอกพวงแสด

  1. จังหวัดเชียงใหม่ : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  2. จังหวัดตรัง : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกศรีตรัง
  3. จังหวัดตราด : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกกฤษณา
  4. จังหวัดตาก : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
  5. จังหวัดนครนายก : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิกา
  6. จังหวัดนครปฐม : ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัดคือ ดอกจันทร์หอม

ดอกทองกวาว