รักษาโรค

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

1.1    ใช้เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม เช่น ร้อยพวงมาลัย ตกแต่งอาคารสถานที่

1.2    ใช้ไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเพื่อความสดชื่น สบายใจ หรือฟื้นฟู สภาพจิตใจ เช่น การจัดกระเช้าร้านดอกไม้พิจิตรหรือจัดแจกันให้ผู้ป่วยเกิดความสดชื่น

1.3    ช่วยลดการเกิดวัชพืช ไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับบางชนิดสามารถปลูกคลุมดินได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาระดับอุณภูมิและความชื้นภายในดิน

1.4    ใช้ไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเพื่อเป็นยารักษาโรค

1.5    ใช้ไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับในการประกอบอาหาร เช่น การใช้สีจากใบเตย ฯลฯ

1.6    ใช้ประดับในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ

1.7    ใช้แสดงความยินดีและใช้โอกาสต่าง ๆ เช่น รับปริญญา ฯลฯ

  1. การใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือการประกอบธุรกิจ