ร้านดอกไม้พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

พิจิตรในวรรณคดีไปเผยแพร่ในท้องถิ่นที่สมาชิกในกลุ่มอาศัยอยู่

ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี

ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี ไทย หมายถึง ร้านดอกไม้พิจิตรที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์  อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี  กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงนิราศทองแดง ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี นิราสหริภุญชัย นิราศพระประธม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี นิราศอิเหนา นิราศเจ้าฟ้าลิลิตพระลอ และลิลิตตะเลงพ่าย

เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี ที่ได้พรรณาชื่อร้านดอกไม้พิจิตรหลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผ้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่ด้วย  หวังว่าสิ่งที่เรียบเรียงมาคงจะเป็นประโยชน์และเกิดความประทับใจกับการพรรณาของกวีไทยบ้าง