ร้านดอกไม้พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

2.1    การปลูกไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น การปลูกเป็นพืชแซม หรือ ในสวนบริเวณบ้าน

2.2    การปลูกไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเพ่อการค้า หรือจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ความสำคัญของไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับ  มนุษย์จะใช้ไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเพื่อกิจการต่าง ๆ ร้านดอกไม้พิจิตรที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในตลาดโลก 3 ลำดับแรกคือ คาร์เนชั่น กุหลาบ และ เบญจมาศ ร้านดอกไม้พิจิตรที่ประเทศไทยส่งออก ส่วนใหญ่คือ กล้วยไม้ และ กุหลาบ มีประเทศลูกค้าที่สำคัญ คือ สิงคโปร์ อังกฤษ ฮ่องกง เยอรมนี ญี่ปุ่น และ เนเธอร์แลนด์

คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับ

คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับ ไม้ดอกและไม้ประดับเป็นอวัยวะของพืชที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเมื่อมีการสูญเสียคุณภาพของก้าน ใบ หรือดอก จะไม่สามารถจำหน่ายได้ เพราะตลาดไม่ยอมรับการสูญเสียคุณภาพมีสาเหตุมาจาก