พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 8, 2015, by :

ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด

ตาก ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

กาญจนบุรี ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด คือ ดอกกาญจนิกา

ราชบุรี ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด คือ ดอกกัลปพฤกษ์

เพชรบุรี ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด ไม่มีร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด คือ ดอกเกด

  1. ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด

ชุมพร ร้านดอกไม้พิจิตรประจำจังหวัด คือ ดอกพุทธรักษา