ศตวรรษ

Posted on: สิงหาคม 14, 2015, by :

ภาพเขียนนี้มีรูปกุหลาบปรากฏอยู่ แต่กุหลาบเห็นมีรูปร่างไม่เหมือนกุหลาบจริง เพราะเป็นดอกกุหลาบปิดด้วยทอง มีกลีบดอก 6 กลีบแทนที่จะมีเพียง 5 กลีบเหมือนกุหลาบทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากการขุดค้นวังแห่งนี้ในภายหลังจึงพบว่า วังแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวถล่มในช่วง1,450ปีก่อนคริสต์ศตวรรษมีบางส่วนของวังถูกไฟไหม้ไป และด้วยความบังเอิญผู้ที่ทำการขุดค้นวังนี้ได้พบชิ้นส่วนของภาพฝาผนังดั้งเดิม เป็นภาพกุหลาบมีกลีบดอก 5 กลีบอยู่ด้วยจึงเป็นที่คาดการณ์ว่าผู้ที่มาซ่อมแซมวังนี้หลังจากถูกแผ่นดินไหวและไฟไหม้ ได้ทำการปิดทองและเติมกลีบกุหลาบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลีบ เรื่องราวของกุหลาบได้เผยแพร่จากชาวครีต (Cretans)ไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซโดยนิสัยของชาวกรีกนั้น เป็นชนชาติที่คลั่งไคล้ต่อการรบราฆ่าฟันกันมากกว่าที่จะสนใจวัฒนะธรรมในด้านอื่นอย่างไรก็ตามในวรรณกรรมกรีก

เรื่องราวของดอกกุหลาบไว้ในนิยายปรับปรา ซึ่งเขียนโดยโฮเมอร์ (Homer) นิยายเรื่องนี้กล่าวถึง เฮคเตอร์(Hector) ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งถูกฆ่าโดยอคิลลิส (Achilles) ระหว่างการล้อมเมืองทรอย (Troy) ในปี 1,206 ก่อนคริสตกาล ในวรรณกรรมนี้ได้