ชาวเกาะ

Posted on: สิงหาคม 14, 2015, by :

Fresco บนภาพเขียนนี้มีรูปกุหลาบปรากฏอยู่แต่กุหลาบที่เห็นมีรูปร่างไม่เหมือนกุหลาบจริงเพราะเป็นกุหลาบปิดด้วยทองมีกลีบดอก6กลีบแทนที่จะมี5กลีบเหมือนกุหลาบทั่วไป

เรื่องราวของกุหลาบได้เผยแพร่จากชาวเกาะครีตไปทางตอนเหนือสู่ประเทศกรีซในสมัยของฮีโรโดตัสในช่วง425-485  ปีก่อนคริสตกาล

กุหลาบเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของชาวกรีกมาถึงยุคสมัยใหม่

คงต้องกล่าวถึงพระนางโจเซฟินราชินีแห่งฝรั่งเศสผู้ทุ่มเทเงินทองและกำลังคนเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์กุหลาบต่างๆโดยใช้เวลารวมพันธุ์กุหลาบถึง 10 ปี กุหลาบพันธุ์ต่างๆในสวนโจฟินนี้เป็นบรรพบุรุษของกุหลาบในยุคปัจจุบันมีอยู่ประมาณ250 พันธุ์ หลังจากสมัยของโจเซฟินหลายทศวรรษ กุหลาบพันธุ์ใหม่ ๆเกิดขึ้นโดยการผสมกันเองตามธรรมชาติของกุหลาบพันธุ์ต่างๆกุหลาบใหม่ๆในช่วงนี้จึงเป็นลูกผสมที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมแม้ว่ากุหลาบจะเป็นร้านดอกไม้พิจิตรที่มี