พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

หลายประการ เช่น การเหี่ยว การร่วงของใบหรือกลีบดอก การโค้งงอ เป็นต้น ในการคัดคุณภาพหรือจัดมาตรฐานไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับนั้น ต้องเข้าใจสาเหตุที่ทำให้คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับเสียไปได้แก่

  1. การเจริญเติบโตและการแก่ ทำให้คุณภาพเสื่อมลง และอาจทำให้เกิดการโค้งของก้านดอกได้
  2. การเสื่อมสภาพเป็นช่วงเวลาที่ร้านดอกไม้พิจิตรกำลังจะหมดอายุซึ่งคุณภาพจะต่ำลง
  3. การเหี่ยว อายุการปักแจกันของร้านดอกไม้พิจิตรและใบไม้ขึ้นอยู่กับการได้รับน้ำอย่างต่อเนื่องและพอเพียง
  4. การเหลืองของใบและอวัยวะอื่น ๆ ทำให้ดอกหมดอายุการใช้งาน
  5. การร่วงของกลีบดอกและใบหรืออวัยวะอื่น ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ร้านดอกไม้พิจิตรประดับ

  1. ดิน เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกเพราะดินจะช่วยพยุงลำต้น เป็นแหล่งให้น้ำให้อากาศตลอดจนแร่ธาตุต่าง ๆ ดินที่อุดมสมบูรณ์พืชก็จะเจริญเติบโตได้ดี